BKK ABERDEEN-R DIAMOND

230 RSD
Veličine

1 pakovanje 9kom, 1/0 pakovanje 8kom, 2/0 pakovanje 8kom, 3/0 pakovanje 8kom, 4/0 pakovanje 7kom, 6 pakovanje 10kom, 4 pakovanje 10kom, 2 pakovanje 9kom

BKK CHINU DIAMOND

125 RSD
Veličina udice

1, 10, 2, 4, 6, 8

BKK CHINU WITH RING

125 RSD
Veličina udice

1, 10, 2, 3, 4, 6, 8

BKK ISEAMA-R HAND GROUND

220 RSD
Veličina udice

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

BKK SODE DIAMOND HOOKS

125 RSD
Veličina udice

10, 12, 13, 14, 15, 8

BKK SODE TOURNAMENT

190 RSD
Veličina udice

11, 12, 13, 14, 15, 16